IDEAL-TEK: Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

1 Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

Quick overview

4 3/4′  120 mm
Đầu cứng, thẳng nhỏ

E-Mail
Item Code
1.SA [EDEL] Làm bằng thép không gỉ, không nhiễm từ, chịu axít 0 1 SA B 361.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

5C Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

View Details

SS Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

View Details

AC Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

View Details

7A Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

View Details

Notice
Gọi ngay