IDEAL-TEK: Kìm mũi dài lưỡi bằng

231BLM/M

Quick overview

Kìm mũi dài lưỡi bằng:
Kìm mũi dài lưỡi bằng có đặc điểm đầu mũi rất nhỏ, hàm kẹp trơn hoặc răng cưa và mép trong.
231BLM-s

E-Mail
Item Code Hàm kẹp A B C D E F
231BLM Trơn 130 25 11.5 7.5 1.6 3.6 0 231BLM.CR.NR 837.000 đ ADD
231M Răng cưa 130 25 11.5 7.5 1.6 3.6 0 231M.CR.NR 837.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

232BLM/M

View Details

239BLM

View Details

237BLM

View Details

Notice
Gọi ngay