IDEAL-TEK: Kìm mũi dài lưỡi bằng

232BLM/M

Quick overview

Kìm mũi dài lưỡi bằng:
Kìm mũi dài lưỡi bằng có đặc điểm đầu mũi rất nhỏ, hàm kẹp trơn hoặc xẻ rãnh và mép trong.
232BLM-s

E-Mail

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

239BLM

View Details

231BLM/M

View Details

237BLM

View Details

Notice
Gọi ngay