IDEAL-TEK: Kìm mũi dài lưỡi bằng

237BLM

Quick overview

Kìm mũi dài lưỡi bằng:
Phổ biến sử dụng trong lắp ráp điện tử, quá trình gia công lại và buôn bán chế tác đồ trang sức.
237BLM-s

E-Mail
Item Code Hàm kẹp A B C D E F
237BLM Trơn 130 25 11.5 7.5 1.9 4.5 0 237BLM.CR.NR 837.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

232BLM/M

View Details

239BLM

View Details

231BLM/M

View Details

Notice
Gọi ngay