IDEAL-TEK: Kìm mũi dài lưỡi tròn/lõm

238BLM

Quick overview

Kìm mũi dài lưỡi tròn/lõm: 
Kìm mũi dài lưỡi tròn có khuôn hàm kẹp được làm từ hai hình nón. Thường sử dụng để kẹp và định hình các vòng trên dây dẫn hoặc các loại dây.
238BLM-s

E-Mail
Item Code Hàm kẹp A B C D E F
238BLM Trơn 130 25 11.5 7.5 2.2 3 0 238BLM.CR.NR 837.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

236BLM

View Details

240BLM

View Details

234BLM /M

View Details

Notice
Gọi ngay