IDEAL-TEK: Kìm mũi dài lưỡi bán nguyệt, hàm trơn

241ABLM

Quick overview

Kìm mũi dài lưỡi bán nguyệt nhọn:
Phổ biến sử dụng trong lắp ráp điện tử, quá trình gia công lại và buôn bán chế tác đồ trang sức.
241ABLM-s

E-Mail
Item Code Jaw Shape A B C D E F
241ABLM Smooth 115 23 9.5 6.5 1.4 1.2 0 241ABLM.CR.NR 837.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

235BLM/M

View Details

241BLM

View Details

Notice
Gọi ngay