IDEAL-TEK: Kìm mũi dài lưỡi bán nguyệt, hàm trơn

241BLM

Quick overview

Kìm mũi dài lưỡi bán nguyệt:
Phổ biến sử dụng trong lắp ráp điện tử, quá trình gia công lại và buôn bán chế tác đồ trang sức.
241BLM-s

E-Mail
Item Code Hàm kẹp A B C D E F
241BLM Trơn 115 23 9.5 6.5 1.3 1 0 241BLM.CR.NR 837.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

235BLM/M

View Details

241ABLM

View Details

Notice
Gọi ngay