IDEAL-TEK: Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

4 Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

Quick overview

4 1/4′  110 mm
Đầu siêu nhỏ

E-Mail
Item Code
4.SA [EDEL] Làm bằng thép không gỉ, không nhiễm từ, chịu axít 0 4 SA B 399.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

5C Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

View Details

SS Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

View Details

AC Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

View Details

7A Nhíp chính xác [Dòng EDEL]

View Details

Notice
Gọi ngay