IDEAL-TEK: Kìm cắt và tuốt dây

501AS

Quick overview

Kìm cắt và tuốt dây:
Kìm ESD, vừa tuốt và cắt dây. Thiết kế để tuốt và cắt các loại dây có kích thước 10-26 AWG. Cũng có thể sử dụng cắt những loại dây thông thường.
E-Mail
Item Code Dây tiêu chuẩn
501AS 2.59-0.405 mm 0 501AS 681.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

505AS

View Details

Notice
Gọi ngay