IDEAL-TEK: Kìm cắt và tuốt dây

505AS

Quick overview

Kìm cắt/tuốt dây:
Kìm ESD, vừa tuốt và cắt dây. Tương tự như 501AS, nhưng tích hợp thêm móc cài tiện dụng dùng để mở khi thao tác hoặc đóng và giữ cho dụng cụ này ở một vị trí khóa khít khi không sử dụng.
E-Mail
Item Code Dây đặc
505AS 2.0-0.405 mm 0 505AS 768.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

501AS

View Details

Notice
Gọi ngay