Kìm cắt High-tek

5245

Quick overview

Kìm cắt High-tek với đầu lưỡi cắt xiên hẹp nhỏ:
Cắt cong tối đa hóa khả năng tiếp cận không gian hạn chế
5245-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D G
5245 Cắt bằng 130 13 10 6.4 4 0.1-1.2 0.1-1.0 - 0 5245 CRBG 1.646.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay