Kìm cắt High-tek

5246

Quick overview

Kìm cắt High-tek với đầu lưỡi cắt xiên nhỏ:
Cắt cong tối đa hóa khả năng tiếp cận không gian hạn chế
5246-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D G
5246 Cắt bán bằng 130 17 10 6.4 4 0.1-1.2 0.1-0.4 - 0 5246 CRBG 1.646.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay