Kìm cắt High-tek với đầu lưỡi cắt xiên

5247

Quick overview

Kìm cắt High-tek với đầu lưỡi cắt xiên:
Cắt cong (50°) tối đa hóa khả năng tiếp cận không gian hạn chế
5247-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D G
5247 Cắt gần bằng 130 17 10 6.4 8 0.1-1.2 0.1-0.6 - 0 5247 CRBG 1.646.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay