Kìm cắt High-tek

5250

Quick overview

Kìm cắt High-tek với đầu lưỡi cắt xiên lớn:
Cắt cong và mạnh mẽ
5250-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D G
5250 Cắt bán bằng 130 14.5 10 6.4 11 0.2-1.2 0.1-1.0 - 0 5250 CRBG 2.088.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay