Kìm cắt High-tek

5291

Quick overview

Kìm cắt High-tek với lưỡi cắt mặt trước:
Đầu lưỡi cắt cho vết cắt thẳng đứng
5291-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D E F
5291 Cắt gần bằng 135 18 10 6.4 4.2 4 0.1-1.2 0.1-0.8 - 0 5291 CRBG 1.675.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay