IDEAL-TEK: Kìm cắt High-tek [lưỡi cắt bầu dục]

5540

Quick overview

Kìm cắt High-tek với lưỡi cắt hình bầu dục và hớt lưng nhỏ:
Lưỡi nhọn và có tác dụng tối đa đối khi tiếp xúc thao tác vị trí rất thấp, và những vị trí khó tiếp cận trong không gian hạn hẹp
5540-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D F
5540 Cắt bán bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.2-1.2 0.1-1.0 - 0 5540 CRBG 1.525.000 đ ADD
5541 Cắt gần bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.1-1.2 0.1-0.4 - 0 5541 CRBG 1.556.000 đ ADD
5542 Cắt bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.1-0.8 0.1-0.4 - 0 5542 CRBG 1.586.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay