IDEAL-TEK: Kìm cắt ESD Micro với đầu hình bầu dục

9200AS

Quick overview

Kìm cắt Micro với đầu hình bầu dục:
Cắt gần bằng – ESD. Là phiên bản của 9100AS. Tăng cường khả năng tiếp cận trong khu vực chật hẹp và cắt chính xác. Cạnh cắt tiếp sát điểm cắt đảm bảo cắt sạch sẽ.
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt
9200AS Cắt gần bằng 1.6 0 9200AS 1.050.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay