IDEAL-TEK: Kìm cắt Eco-tek, cắt gần bằng

C-18

Quick overview

Kìm cắt Eco-tek:
Cắt gần bằng với cạnh cắt vô cùng nhỏ thường được dùng để thao tác những công việc yêu cầu sự chi tiết.
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt
C-18 Cắt gần bằng 0 C-18 905.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay