IDEAL-TEK: Kìm cắt Tungsten Carbide

E351TX/2TX

Quick overview

Kìm cắt với lưỡi cắt hợp kim cứng:
Lưỡi cắt Tungsten Carbide (hợp kim cứng), đầu thuôn nhỏn, nhọn và cắt chéo.
E351TX.2X-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D F
E351TX Cắt gần bằng 123 7.7 12.5 6.4 0.3 x x x x 0 E351TX CRBG 1.950.000 đ ADD
E352TX Cắt bán bằng 123 7.7 12.5 6.4 0.3 x x x x 0 E352TX CRBG 1.950.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

WLC – Chốt cài dây chì

View Details

E5540/41/42

View Details

E5350/51/52

View Details

E5340/41/42

View Details

Notice
Gọi ngay