IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt ô-van]

E5140/41/42

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với lưỡi cắt hình ôvan nhỏ:
Lưỡi cắt mảnh và cứng, cân bằng tối đa giữa độ bền và khả năng tiếp cận.
e5140-41-22-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D F
E5140 Cắt bán bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.2-1.2 0.1-1.0 0.03-0.6 0 E5140 CRBG 1.449.000 đ ADD
E5141 Cắt gần bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.1-1.2 0.1-1.0 - 0 E5141 CRBG 1.481.000 đ ADD
E5142 Cắt bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.1-1.0 0.1-0.8 - 0 E5142 CRBG 1.511.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

WLC – Chốt cài dây chì

View Details

E5160L/61L/62L

View Details

E5160/61/62

View Details

E5150/51/52

View Details

Notice
Gọi ngay