IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt ô-van]

E5150/51/52

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với lưỡi cắt hình ôvan lớn:
Lưỡi cắt cứng và bền, chuyên dùng thao tác những vị trí cắt sâu.
e5150-51-52-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D F
E5150 Cắt bán bằng 125 12.5 12.5 6.4 0.5 0.3-1.6 0.1-1.3 0.03-0.7 0 E5150 CRBG 1.511.000 đ ADD
E5151 Cắt gần bằng 125 12.5 12.5 6.4 0.5 0.2-1.6 0.1-1.2 - 0 E5151 CRBG 1.542.000 đ ADD
E5152 Cắt bằng 125 12.5 12.5 6.4 0.5 0.2-1.2 0.1-1.0 - 0 E5152 CRBG 1.572.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

WLC – Chốt cài dây chì

View Details

E5160L/61L/62L

View Details

E5160/61/62

View Details

E5140/41/42

View Details

Notice
Gọi ngay