IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt ô-van]

E5160/61/62

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với lưỡi cắt hình ôvan lớn hơn (XL):
Lưỡi cắt rất cứng và bền, chuyên dùng thao tác những vị trí cắt sâu.
e5160-61-62-s
E-Mail
Item Code Cutting Edges A B C D F
E5160 Cắt bán bằng 130 14 16 6.4 0.5 0.4-2.0 0.3-1.6 0.05-0.9 0 E5160 CRBG 1.572.000 đ ADD
E5161 Cắt bằng 130 14 16 6.4 0.5 0.3-1.6 0.3-1.5 - 0 E5161 CRBG 1.604.000 đ ADD
E5162 Cắt gần bằng 130 14 16 6.4 0.5 0.3-1.6 0.3-1.1 - 0 E5162 CRBG 1.634.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

WLC – Chốt cài dây chì

View Details

E5160L/61L/62L

View Details

E5150/51/52

View Details

E5140/41/42

View Details

Notice
Gọi ngay