IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt ô-van]

E5160L/61L/62L

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với lưỡi cắt hình ôvan tròn lớn hơn:
Lưỡi cắt rất cứng tròn và bền, chuyên dùng thao tác những vị trí cắt sâu.
e5160l-61l-62l-s
E-Mail
Item Code Cutting Edges A B C D F
E5160L Semi-Flush 130 14 16 6.4 0.5 0.5-3.0 0.4-2.5 0.06-1.1 0 E5160L CRBG 1.758.000 đ ADD
E5161L Flush 130 14 16 6.4 0.5 0.4-2.5 0.4-2.3 - 0 E5161L CRBG 1.758.000 đ ADD
E5162L Full-Flush 130 14 16 6.4 0.5 0.4-2.5 0.4-2.0 - 0 E5162L CRBG 1.758.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

WLC – Chốt cài dây chì

View Details

E5160/61/62

View Details

E5150/51/52

View Details

E5140/41/42

View Details

Notice
Gọi ngay