IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt đặc biệt]

E5233

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với đầu lưỡi cắt siêu nhỏ nghiêng 15°:
Hàm dài và hẹp cùng góc cắt nhọn cho vết cắt vô cùng nhỏ, dùng để cắt những vị trí có không gian hạn hẹp.
E5233-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D G
E5233 Cắt bằng 135 20 10 6.4 7 0.1-0.8 0.1-0.6 - 0 E5233 CRBG 2.130.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay