IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt đặc biệt]

E5234

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với đầu lưỡi cắt xiên siêu nhỏ:
Hàm dài và hẹp cùng góc cắt nhọn cho vết cắt vô cùng nhỏ, dùng để cắt những vị trí có không gian hạn hẹp.
E5234-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D E G
E5234 Cắt bằng 135 20 10 6.4 0.5 6 0.1-0.8 0.1-0.6 - 0 E5234 CRBG 2.274.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay