IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt xiên chéo]

E5245

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với đầu lưỡi cắt xiên chéo hẹp nhỏ:
Cắt cong tối đa hóa khả năng tiếp cận không gian hạn chế.
E5245-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D G
E5245 Cắt bằng 130 13 10 6.4 4 0.1-1.2 0.1-1.0 - 0 E5245 CRBG 2.092.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay