IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt xiên chéo]

E5247

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với đầu lưỡi cắt xiên:
Cắt cong tối đa hóa khả năng tiếp cận không gian hạn chế.
E5247-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D G
E5247 Cắt gần bằng 130 17 10 6.4 8 0.1-1.2 0.1-0.6 - 0 E5247 CRBG 2.092.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay