IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt đặc biệt]

E5250

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với đầu lưỡi cắt xiên lớn:
Cắt cong và mạnh mẽ
E5250-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D G
E5250 Cắt gần bằng 130 14.5 10 6.4 11 0.2-1.2 0.1-1.0 - 0 E5250 CRBG 2.654.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay