IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt đặc biệt]

E5291

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với lưỡi cắt mặt trước:
Đầu lưỡi cắt cho vết cắt thẳng đứng.
E5291-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D E F
E5291 Cắt gần bằng 135 18 10 6.4 4.2 4 0.1-1.2 0.1-0.8 - 0 E5291 CRBG 2.016.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay