IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt bầu dục]

E5340/41/42

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với lưỡi cắt hình bầu dục nhỏ:
Lưỡi cắt nhọn và nhỏ, luôn cân bằng giữa độ bền và khả năng tiếp cận.
e5340-41-42-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D F
E5340 Cắt bán bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.2-1.2 0.1-1.0 0.03-0.6 0 E5340 CRBG 1.787.000 đ ADD
E5341 Cắt gần bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.1-1.2 0.1-1.0 - 0 E5341 CRBG 1.825.000 đ ADD
E5342 Cắt bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.1-1.0 0.1-0.8 - 0 E5342 CRBG 1.863.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

WLC – Chốt cài dây chì

View Details

E351TX/2TX

View Details

E5540/41/42

View Details

E5350/51/52

View Details

Notice
Gọi ngay