IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt bầu dục]

E5350/51/52

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với lưỡi cắt hình bầu dục lớn:
Lưỡi cắt cứng, đầu lưỡi cắt nhọn giúp tăng khả năng tiếp cận không gian hạn chế.
e5350-51-52-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D F
E5350 Cắt bán bằng 125 12.5 12.5 6.4 0.5 0.3-1.6 0.1-1.0 0.03-0.7 0 E5350 CRBG 1.863.000 đ ADD
E5351 Cắt gần bằng 125 12.5 12.5 6.4 0.5 0.2-1.6 0.1-1.2 - 0 E5351 CRBG 1.901.000 đ ADD
E5352 Cắt bằng 125 12.5 12.5 6.4 0.5 0.2-1.2 0.1-1.0 - 0 E5352 CRBG 1.939.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

WLC – Chốt cài dây chì

View Details

E351TX/2TX

View Details

E5540/41/42

View Details

E5340/41/42

View Details

Notice
Gọi ngay