IDEAL-TEK: Kìm cắt Ergo-tek [lưỡi cắt bầu dục, vát]

E5540/41/42

Quick overview

Kìm cắt Ergo-tek với lưỡi cắt hình bầu dục và hớt lưng nhỏ:
Lưỡi nhọn và có tác dụng tối đa đối khi tiếp xúc thao tác vị trí rất thấp, và những vị trí khó tiếp cận trong không gian hạn hẹp.
e5540-41-42-s
E-Mail
Item Code Lưỡi cắt A B C D F
E5540 Cắt bán bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.2-1.2 0.1-1.0 - 0 E5540 CRBG 1.939.000 đ ADD
E5541 Cắt gần bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.1-1.2 0.1-0.4 - 0 E5541 CRBG 1.978.000 đ ADD
E5542 Cắt bằng 125 10 10 6.4 0.5 0.1-0.8 0.1-0.4 - 0 E5542 CRBG 2.016.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

WLC – Chốt cài dây chì

View Details

E351TX/2TX

View Details

E5350/51/52

View Details

E5340/41/42

View Details

Notice
Gọi ngay