IDEAL-TEK: Kìm mũi dài Ergo-tek [lưỡi kẹp bằng]

E6011/12

Quick overview

Kìm mũi dài Ergo-tek với lưỡi kẹp bằng:
Đầu kìm bằng đặc biệt rất nhỏ, lưỡi kẹp bên trong có răng cưa hoặc nhẵn.
E6011.12-s
E-Mail
Item Code Hàm kẹp A B C D E F
E6011 Trơn 135 20 10 6.4 1.2 4.0 0 E6011 CRBG 1.521.000 đ ADD
E6012 Rãnh 135 20 10 6.4 1.2 4.0 0 E6012 CRBG 1.597.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay