IDEAL-TEK: Kìm mũi dài Ergo-tek [lưỡi kẹp bằng dài]

E6013

Quick overview

Kìm mũi dài Ergo-tek với lưỡi kẹp bằng dài:
Đầu kìm bằng đặc biệt rất nhỏ, lưỡi kẹp bên trong có răng cưa hoặc nhẵn.
E6013.14-s
E-Mail
Item Code Hàm kẹp A B C D E F
E6013 Trơn 145 30 10 6.4 1.5 3.6 0 E6013 CRBG 1.597.000 đ ADD
E6014 Rãnh 145 30 10 6.4 1.5 3.6 0 E6014 CRBG 1.673.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

E6041

View Details

E6011/12

View Details

Notice
Gọi ngay