IDEAL-TEK: Nhíp gắp trang sức

MFP Nhíp gắp trang sức

Quick overview

6 1/4″  160 mm
Đầu mũi có lỗ khoan chính xác 0.3 – 0.5 mm cả hai đầu.

Đặc tính thép không gỉ S

  • Thép Martensitic có hàm lượng các-bon cao.
  • Chứa từ 12,5 đến 14,5% khối lượng crôm từ hóa.
  • Nhiễm từ.
  • Được làm cứng bằng phương pháp xử lý nhiệt, hình thành lên trong điều kiện ủ.
  • Khả năng chống ăn mòn thấp hơn so với thép không gỉ Austenitic hoặc thép Ferritic.
  • Thường được sử dụng trong môi trường quan tâm đến độ cứng hoặc độ rắn chắc hơn là quan tấm đến đặc tính ăn mòn.
  • Các ứng dụng điển hình như dành cho ngành công nghiệp điện tử, sản xuất đồng hồ, trang sức, phòng thí nghiệm và các ứng dụng y tế trong môi trường có hóa chất cao.
E-Mail
Item Code
MF.S Làm bằng thép không gỉ, nhiễm từ, chịu axít - kích thước lỗ 0.5 mm 0 MF SA 0 đ ADD
MFG.S Làm bằng thép không gỉ, nhiễm từ, chịu axít - kích thước lỗ 0.3 mm 0 MFG SA 0 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

XL-EG Nhíp gắp trang sức

View Details

XXL1-ZN Nhíp gắp trang sức

View Details

XXL1 Nhíp gắp trang sức

View Details

XXL-ZN Nhíp gắp trang sức

View Details

Notice
Gọi ngay