PB SWISS TOOLS: Tay cầm điện tử thay thế, chốt xoay [cho lưỡi tô vít PB 53, ESD]

PB 1100

Quick overview

Tay cầm điện tử thay thế, dạng lồng, có chốt xoay ở chuôi tay cầm dành cho các lưỡi tô vít thay thế loại PB 53. Dạng tay cầm ESD – Phóng xả tĩnh điện (tiêu tán), điện trở bề mặt từ 1 mê ga ôm đến 1 gi ga ôm.

E-Mail
Item Code
PB 1100.Teleskop 3.5 85 9 10 0 7 610733 246885 354.200 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8400 ESD

View Details

PB 8206 S ESD

View Details

PB 8205 ESD

View Details

PB 8200 S ESD

View Details

Notice
Gọi ngay