PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít điện tử cuộn da [chốt xoay, tay cầm ESD]

PB 1110

Quick overview

Bộ tô vít điện tử cuộn da có các lưỡi tô vít thay thế và tay cầm điện tử có chốt xoay với ESD – Phóng xả tĩnh điện (tiêu tán), điện trở bề mặt từ 1 mê ga ôm đến 1 gi ga ôm, đựng trong bao da tiện dụng (giả da).

E-Mail
Item Code
PB 1110.ESD 1100 Teleskop; 53CPH 00-120, 0-120, 1-120 55 10 0 7 610733 246892 1.646.400 đ ADD
PB 1113.ESD 1100 Teleskop; 53CPH 00-120, 0-120; 53D 1.5-2-120, 2.5-3-120; 53T 6-7-120, 8-9-120 82 10 0 7 610733 246908 2.627.800 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8400 ESD

View Details

PB 8206 S ESD

View Details

PB 8205 ESD

View Details

PB 8200 S ESD

View Details

Notice
Gọi ngay