PB SWISS TOOLS: Tô vít điện tử 4 cạnh hoa [chốt xoay, tay cầm ESD]

PB 1122

Quick overview

Tô vít điện tử dành cho ốc vít 4 cạnh hoa, với tay cầm có chốt xoay ở chuôi tay cầm và ESD – Phóng xả tĩnh điện (tiêu tán), điện trở bề mặt từ 1 mê ga ôm đến 1 gi ga ôm.

E-Mail
Item Code
PB 1122.0-65 0 1,6-2 4 65 150 18 10 0 7 610733 246724 389.200 đ ADD
PB 1122.1-70 1 2,5-3 4 70 155 19 10 0 7 610733 246731 397.600 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8400 ESD

View Details

PB 8206 S ESD

View Details

PB 8205 ESD

View Details

PB 8200 S ESD

View Details

Notice
Gọi ngay