PB SWISS TOOLS: Tô vít điện tử đầu lục giác [chốt xoay, tay cầm ESD]

PB 1123

Quick overview

Tô vít điện tử dành cho ốc vít lục giác, với tay cầm có chốt xoay ở chuôi tay cầm và ESD – Phóng xả tĩnh điện (tiêu tán), điện trở bề mặt từ 1 mê ga ôm đến 1 gi ga ôm.

E-Mail
Item Code
PB 1123.0,71-40 0,71 1,4 40 120 7 10 0 7 610733 246748 351.400 đ ADD
PB 1123.0,89-40 0,89 2 40 120 7 10 0 7 610733 246755 351.400 đ ADD
PB 1123.1,27-50 1,27 2,5 1,4 50 130 7 10 0 7 610733 246762 281.400 đ ADD
PB 1123.1,5-65 1,5 3 1,6-2 65 145 8 10 0 7 610733 246779 288.400 đ ADD
PB 1123.2-80 2 4 2,5 80 165 13 10 0 7 610733 246786 324.800 đ ADD
PB 1123.2,5-90 2,5 5 3 90 175 13 10 0 7 610733 246793 333.200 đ ADD
PB 1123.3-100 3 6 4 100 185 17 10 0 7 610733 246809 345.800 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8400 ESD

View Details

PB 8206 S ESD

View Details

PB 8205 ESD

View Details

PB 8200 S ESD

View Details

Notice
Gọi ngay