PB SWISS TOOLS: Tay cầm chữ T - 2 đầu lục giác [tay cầm Cross-handle]

PB 1207

Quick overview

Tay cầm chữ T với tay cầm Cross-handle dành cho ốc vít lục giác với một đầu vặn lục giác phụ.

E-Mail
Item Code
PB 1207.4-150 4 8 5 150 187 18 92 53 10 0 7 610733 256525 534.800 đ ADD
PB 1207.5-150 5 10 6 150 187 18 92 66 10 0 7 610733 256532 635.600 đ ADD
PB 1207.6-150 6 12-14 8 150 200 20 117 117 10 0 7 610733 256549 796.600 đ ADD
PB 1207.8-150 8 16 10 150 200 20 117 164 10 0 7 610733 256556 1.001.000 đ ADD
PB 1207.10-200 10 18-20 12 200 245 22 119 213 10 0 7 610733 256563 1.332.800 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1204.SET

View Details

PB 1204

View Details

PB 1407

View Details

PB 1208

View Details

Notice
Gọi ngay