PB SWISS TOOLS: Tô vít điện tử, tay cầm Classic

PB 121 *

Quick overview

Tô vít điện tử  4 cạnh (PH), tay cầm Classic có nắp vặn.

E-Mail
Item Code
PB 121.000-40 000 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257652 285.600 đ ADD
PB 121.00-40 00 1-1,2 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257669 285.600 đ ADD
PB 121.00-60 00 1-1,2 3 60 140 11 10 2 7 610733 010134 285.600 đ ADD
PB 121.0-65 0 1,6-2 4 65 150 19 10 3 7 610733 010141 333.200 đ ADD
PB 121.1-70 1 2,5-3 4 70 155 19 10 6 7 610733 010158 340.200 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 515

View Details

PB 513

View Details

PB 510

View Details

PB 53

View Details

Notice