PB SWISS TOOLS: Tô vít điện tử 2 cạnh [chốt xoay]

PB 128

Quick overview

Tô vít điện tử với chốt xoay ở chuôi tay cầm dành cho ốc vít 2 cạnh.

E-Mail
Item Code
PB 128.0,8-40 0,16 0,8 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257478 345.800 đ ADD
PB 128.1,0-40 0,18 1,0 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257485 322.000 đ ADD
PB 128.1,5-40 0,25 1,5 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257508 285.600 đ ADD
PB 128.2,0-40 0,40 2,0 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257546 285.600 đ ADD
PB 128.2,5-50 0,40 2,5 2,5 50 130 8 10 2 7 610733 257577 285.600 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 129

View Details

PB 1625 CN

View Details

PB 121

View Details

PB 120

View Details

Notice
Gọi ngay