PB SWISS TOOLS: Tô vít điện tử, tay cầm Classic

PB 128 *

Quick overview

Tô vít điện tử 2 cạnh, tay cầm Classic có nắp vặn.

E-Mail
Item Code
PB 128.0,8-40 0,16 0,8 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257478 345.800 đ ADD
PB 128.1,0-40 0,18 1,0 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257485 322.000 đ ADD
PB 128.1,5-40 0,25 1,5 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257508 285.600 đ ADD
PB 128.2,0-40 0,40 2,0 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257546 285.600 đ ADD
PB 128.2,5-50 0,40 2,5 2,5 50 130 8 10 2 7 610733 257577 285.600 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 515

View Details

PB 513

View Details

PB 510

View Details

PB 53

View Details

Notice