PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít hoa khế, đóng vỉ [tay cầm Classic]

PB 1402 CN

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm Classic dành cho ốc vít hoa khế, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 1402.CN 400/6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 558 1 0 7 610733 236510 4.993.800 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1530 CN

View Details

PB 1402

View Details

PB 250, 1510 CN

View Details

PB 240 CN

View Details

Notice
Gọi ngay