PB SWISS TOOLS: Tay cầm chữ T - hoa khế [tay cầm Cross-handle]

PB 1407

Quick overview

Tay cầm chữ T với tay cầm Cross-handle dành cho ốc vít hoa khế với một đầu vặn hoa khế phụ.

E-Mail
Item Code
PB 1407.20-150 20 4 5 150 187 18 92 66 10 0 7 610733 256693 575.400 đ ADD
PB 1407.25-150 25 5 6 150 187 20 92 81 10 0 7 610733 256709 681.800 đ ADD
PB 1407.30-150 30 6 7 150 187 20 94 102 10 0 7 610733 256716 817.600 đ ADD
PB 1407.40-200 40 8 8 200 245 22 119 182 10 0 7 610733 256723 981.400 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1204.SET

View Details

PB 1204

View Details

PB 1208

View Details

PB 1207

View Details

Notice
Gọi ngay