PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít hoa khế [tay cầm Cross-handle]

PB 1441

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm Cross-handle dành cho ốc vít hoa khế.

E-Mail
Item Code
PB 1441 407/8, 9, 10, 15, 20, 25 164 1 0 7 610733 227754 2.753.800 đ ADD
PB 1441.CN 407/8, 9, 10, 15, 20, 25 185 1 0 7 610733 236503 2.753.800 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1204.SET

View Details

PB 1204

View Details

PB 1407

View Details

PB 1208

View Details

Notice
Gọi ngay