PB SWISS TOOLS: BỘ TÔ VÍT, tay cầm Classic

PB 1530 CN

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm Classic, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 1530.CN 100/2, 4; 175/0; 190/1 200 10 0 7 610733 234981 1.608.600 đ ADD
PB 1560.CN 100/1, 2, 3, 4; 190/1, 2 356 10 0 7 610733 234950 2.314.200 đ ADD
PB 1561.CN 100/1, 2, 3, 4, 5 353 10 0 7 610733 234967 2.025.800 đ ADD
PB 1562.CN 190/0, 1, 2, 3 329 10 0 7 610733 234974 1.864.800 đ ADD
PB 1568.CN 100/1, 2, 3, 4; 192/1, 2 357 10 0 7 610733 234998 2.363.200 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1402 CN

View Details

PB 1402

View Details

PB 250, 1510 CN

View Details

PB 240 CN

View Details

Notice
Gọi ngay