PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít 4 cạnh [Dòng cá nhân, tay cầm Classic]

PB 1562 PL

Quick overview

Bộ tô vít tay cầm Classic cho ốc vít 4 cạnh, có lỗ khoan phần chuôi tay cầm để bạn đánh dấu màu sắc với có 6 màu sắc khác nhau.

E-Mail

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS
Notice
Gọi ngay