PB SWISS TOOLS: Bút thử điện 2 cạnh

PB 175/1

Quick overview

Bút thử điện 110 – 250V dành cho ốc vít 2 cạnh, không có móc cài, theo tiêu chuẩn DIN VDE 0680-6, được được phê duyệt bởi SEV.

E-Mail
Item Code
PB 175.1-50 2 0.5 3.5 3.5 50 150 34 10 0 7 610733 001347 690.200 đ ADD
PB 175.1-75 2 0.5 3.5 3.5 75 175 36 10 7 7 610733 001354 725.000 đ ADD
PB 175.1-100 2 0.5 3.5 3.5 100 200 39 10 0 7 610733 001361 742.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 175/0

View Details

Notice
Gọi ngay