Tay cầm Classic chụp đầu vít C6 1/4”

PB 186

Quick overview

Tay cầm chụp vít đa dụng với tay cầm Classic dành cho đầu vặn vít C6 1/4”.
Loại PB 186 có vòng giữ, PB 186 M có nam châm.

E-Mail
Item Code
PB 186.6-100 6 100 205 97 10 0 7 610733 019564 943.600 đ ADD
PB 186.6-100 M 6 100 205 87 10 0 7 610733 019557 984.200 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 454

View Details

PB 460

View Details

PB 451 M

View Details

PB 450 M

View Details

Notice
Gọi ngay