PB SWISS TOOLS: Tô vít 4 cạnh hoa [tay cầm Classic]

PB 192

Quick overview

Tô vít với tay cầm Classic, dành cho ốc vít 4 cạnh hoa, đầu theo tiêu chuẩn DIN ISO 8764-1. Các kích cỡ chính được in đậm

E-Mail
Item Code
PB 192.0-60 0 1,6-2 4 60 150 29 10 0 7 610733 001668 348.600 đ ADD
PB 192.1-80 1 2,5-3 5 80 175 43 10 0 7 610733 001675 371.000 đ ADD
PB 192.1-130 1 2,5-3 5 130 225 51 10 0 7 610733 001682 498.400 đ ADD
PB 192.2-100 2 3-5 6 100 205 73 10 0 7 610733 001699 515.200 đ ADD
PB 192.2-150 2 3-5 6 150 255 84 10 0 7 610733 001705 613.200 đ ADD
PB 192.2-300 2 3-5 6 300 405 117 10 0 7 610733 001651 869.400 đ ADD
PB 192.3-150 3 6-8 8 150 270 152 10 0 7 610733 001712 733.600 đ ADD
PB 192.4-200 4 8-10 10 200 330 262 10 0 7 610733 001729 1.174.600 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 195

View Details

PB 194

View Details

PB 190

View Details

Notice
Gọi ngay